DĖKOJAME VISIEMS, SKYRUSIEMS 2019 METAIS PARAMĄ GIMNAZIJAI!

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais bei kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, gimnazijos darbuotojus ir visus neabejingus mokyklos gerovei 2% gyventojų pajamų mokestį skirti mūsų gimnazijai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į gimnazijos sąskaitą. Tam reikia (www.vmi.lt) užpildyti specialų formos FR0512 (04 versija)  prašymą ( https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Formu_sarasas.aspx )

Gimnazijos rekvizitai, reikalingi pildant prašymą:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris: 190664443

Paramos gavėjo pavadinimas: Trakų r. Rūdiškių gimnazija

Buveinės adresas: Trakų g. 71, Rūdiškės.

Mokslo metų pabaigos šventė

Birželio 18 d. Rūdiškių gimnazijoje įvyko visų taip laukta mokslo metų pabaigos šventė, kurią surengėme mes, I a klasės mokiniai, su auklėtoja Miroslava Aziulevičiene. Šiuo karantino laikotarpiu buvome užmiršę, kaip gera būti visiems drauge.

Tad 10 val. su 5-III kl. mokiniais susitikome mokyklos kiemelyje, giedojome gimnazijos himną, Diplomai, padėkos už veiklas, laimėjimus, pasiekimus džiugino pirmūnus ir aktyvius mokinius. II a klasės mokiniai didžiuodamiesi laikė rankose pažymėjimus, kuriuos įteikė direktorė Jelena Ignatovič ir direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kazlauskienė. Šventei baigiantis nuleidome Lietuvos vėliavą ir laukiame kitų, dar smagesnių mokslo metų. Skaityti »

Tarptautinė mokinių konferencija gamtos apsaugos tema


Birželio 15-17 d. Rūdiškių gimnazijos mokiniai Vakarė Petrovaitė, Miglė Radzevičiūtė, Saulė Paliulytė ir Faustas Bartkevičius dalyvavo tarptautinio projekto “Life-Link Friendship Schools: Care for Yourself, Care for Others and Care for Nature“(iš anglų k. Gyvenimo saitų draugystės mokyklos: rūpinkis savimi, kitais ir gamta) virtualioje konferencijoje.

Šio projekto tikslas – remti mokinių idėjas ir skatinti jų veiklas, susijusias su aplinkos puoselėjimu, rūpinimusi savo ir kitų žmonių sveika gyvensena ir gerove, propaguoti humanizmo idėjas.  Šią nepriklausomą švietimo programą 1987 m. inicijavo gydytojas Hans Levander iš Upsalos (Švedija). Šis aktyvistas buvo įsijungęs į pasaulinį taikos judėjimą ir pasisakė už branduolinių ginklų panaikinimą. Skaityti »

Piligriminis žygis

1987 m. spalio 23 d. Europos Taryba (Council of Europe) Strasbūre paskelbė Santiago de Compostela deklaraciją, paskelbdama Šv. Jokūbo kelią ir jo atšakas visoje Europoje pirmuoju Europos kultūros keliu. Pagrindinė žinia ta, kad Europa nėra vien politinis ir ekonominis projektas, o visų pirma ir visų svarbiausia – vertybėmis grįsta sąjunga, bendrystė, besiremianti į krikščioniškąsias Europos šaknis. Prie Deklaracijos pridėtame žemėlapyje yra ir Lietuva, kurioje pažymėtos dvi Šv. Jokūbo kelio atšakos. Skaityti »

Ekskursijos po Rūdiškes

Birželio  mėn. 8-16 d. Rūdiškių gimnazijoje paskelbta edukacinių veiklų savaitė. Tad 5, 6, 7, II gimn. klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoju Virginijumi Teišersku ir tikybos mokytoja Rasuole Vaškevičiene dalyvavo integruotose istorijos – tikybos pamokose Rūdiškių mieste. Skaityti »

Integruotas istorijos ir lietuvių kalbos rytmetys „Vilties aitvaras“, skitas Gedulo ir vilties dienai paminėti

Birželio 12 d. 6 a klasės mokiniai, pakviesti istorijos ir lietuvių kalbos mokytojų, susirinko į integruotą rytmetį ,,Vilties aitvaras“. Tai Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuota pilietinė iniciatyva, skirta Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienai paminėti. 2020 metais minimos 79-osios pirmųjų trėmimų metinės, kai 1941 metais per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. Skaityti »

I a kl. pažintis su Amatų mokykla

Birželio 10 dieną 9 a kl. mokiniams vyko edukacinis užsiėmimas Rūdiškių amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“. Kartu su technologijų mokytojais Edita Vilčevskaja ir Alvydu Buja  ir klasės vadove Miroslava Aziulevičien susitikome su šios mokyklos projektų vadove Žydrūne, kuri mums plačiai papasakojo apie visas „Sodžiaus meistruose“ galimas įgyti profesijas. Taip pat mums buvo parodytos dirbtuvės ir puikiai įrengta virtuvė, kur praktikuojasi Amatų mokyklos mokiniai. Pamatėme ir mokinių darbus: gėlyną, mažą sodelį, įvairius baldus bei kitų gaminių. Skaityti »

Pradinių klasių mokiniai Severija, Gabrielė, Mėja, Martynas, Keita, Adam, Žygimantas, Emilija  Lėja(1a),  Danielius (4b) , Marijus (2a),  Danielius (1b) dalyvavo respublikiniame  1-4 pradinių klasių mokinių piešinių konkurse  „Aš – mažasis olimpietis“. Mokiniai domėjosi olimpinių žaidynių sporto šakomis, fizinio aktyvumo svarba.  Pasitelkę  įvairias piešimo technikas, pristatė  mažojo olimpiečio portretą, aptarė jo puoselėjamas vertybes. Konkurso  dalyviai apdovanoti  padėkomis. Skaityti »

Vaizdo pamoka su Matthias Groller

Gegužės 28 d. dalyvavome netradicinėje virtualioje anglų kalbos pamokoje su savanoriu Matthias. Jaunuolis iš Austrijos 2020 m. pradžioje jau yra lankęsis mūsų mokykloje. Tada, sausio mėn., jis mums vedė dvi pamokas apie Holokaustą Lietuvoje. Likome sužavėti įdomaus pasakojimo; turėjome puikią galimybę padiskutuoti apie stereotipus ir sužinoti daug naujų, negirdėtų mums faktų. Atsisveikindamas savanoris iš Vienos pakvietė mus aplankyti birželio mėnesį Žydų Gaono muziejų Vilniuje,  tad nekantriai laukėme kito susitikimo. Skaityti »

Originalus paskutinis skambutis

Gegužės 22 d. mums, Rūdiškių gimnazijos dvyliktokams, nuskambėjo paskutinis skambutis. Tiesa, ne visai įprastas ir tradicinis, tačiau ne ką mažiau nostalgiškas ir jausmingas. Neturėjome galimybės susitikti gyvai, todėl surengėme sau virtualią šventę “Zoom” platformoje. Tai buvo tarsi paskutinė pamoka, tačiau tikrai ne paskutinis susitikimas su savo bendraklasiais ir auklėtojomis. Kartu mes bendravome, dalijomės šiltais prisiminimais, mokyklos patirtimis, juokėmės, verkėme, kol galiausiai… atsisveikinome. Tačiau tikimės, kad ši pabaiga yra gražaus ir šviesaus kelio pradžia, kuris atneš mums daug naujų potyrių ir dar daugiau nuostabių akimirkų. Skaityti »

Paskutinis skambutis draugystei

Draugai išeis ir nebegrįš,

Jų pėdas smėlyje vėjas užpustys.

Ir niekas jų neprisimins,

O laikas bėgs, užtrenks duris.

Viskas turi pradžią, turi ir pabaigą. Greitai bėga laikas. Užaugo mūsų mokiniai. Tapo ABITURIENTAIS ir abiturientais. Vieni baigia gimnaziją, kiti – pradinę mokyklą. O susitiko jie prieš ketverius metus, būdami pirmokai (I gimnazinės klasės mokiniai ir pirmokėliai), užsimezgė graži draugystė. Ir dideliems, ir mažiems smagu buvo leisti laiką kartu: ruoštis šventėms ir jas švęsti, organizuoti knygų skaitymo rytmečius, žaidimų popietes. O labiausiai džiaugdavosi bendromis kepimo pamokėlėmis. Skaityti »

Nuotolinės pamokos su muziejininkais

Gegužės 20 dieną IVc ir IIIa klasių mokiniai dalyvavo netradicinėse lietuvių kalbos pamokose,,S.Nėries keliais” ir „B. Sruogos „Dievų miško” leidybos problema”, kurias vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja V.Patinskienė bei muziejininkės Kristina Grigonytė ir Vaida Bareisaitė. Virtualiai pasivaikščiojome po Palemoną, prisiminėme S.Nėries biografijos faktus, pasiklausėme lyriškų eilėraščių. Muziejininkė pakvietė atvykti į S.Nėries muziejų ir iš tikrųjų pasivaikščioti taku šalia Kauno marių, nueiti iki Lakštingalų slėnio. Mintyse ten stabtelėjome ir nuskubėjome į Kaune įsikūrusį B.Sruogos muziejų. Skaityti »

Integruota pamoka

Gegužės 18 d.   1a klasėje vyko integruota lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir dailės pamoka, kurią vedė pradinio ugdymo mokytoja Lilija Butkevičienė  ir logopedė Irena  Eikšto. Kartu su boružėle Taške keliavome į pavasario pievą, susipažinome su jos gyventojais, atlikome Taškės užduotis: skaitėme tekstą , taisyklingai tardami  žodžiuose e-ė-ie, rašėme sakinius, kėlėme sakinio žodžiams klausimus.  Pasakodami  apie pievą, prisiminėme gyvūnų, paukščių, vabzdžių, roplių pavadinimus. Spręsdami tekstinį uždavinį, puikiai atlikome dviženklių skaičių sudėties ir atimties veiksmus. Skaityti »