Gimnazija skaičiais

Mokiniai:

2018/2019 mokslo metus pradėjo 313 mokiniai

Darbuotojai:

Administracija- 3

Pedagoginiai darbuotojai (dirbantys)- 43

Pagalbos mokiniui specialistai- 6

Aptarnaujantis personalas- 25