Ūkio subjektų priežiūra

Gimnazija ūkio subjektų priežiūros nevykdo.