Kokybės krepšelis

Diena STEAM centre

Rūdiškių gimnazijoje vykdomas Kokybės krepšelio projektas suteikia galimybių visoms 5-12 klasėms apsilankyti Alytaus kolegijoje, atviros prieigos STEAM centre, ir dalyvauti pasirinktose programose. Pirmieji šia galimybe… Skaityti »Diena STEAM centre

Gerėja pamokų kokybė

             Rūdiškių gimnazijos dalyvavimas „Kokybės krepšelio“ projekte leido įkurti naujas ugdymo(si) erdves. Naujos mokyklos 3-iame aukšte įkurta 3D edukacinio kino klasė: įsigyta 3D filmų įranga,… Skaityti »Gerėja pamokų kokybė

Kokybės krepšelis

Trakų r. Rūdiškių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“. Projektas finansuojamas… Skaityti »Kokybės krepšelis