Laisvos darbo vietos

Trakų r. Rūdiškių gimnazija siūlo darbą psichologui (0,5 etato).

Atranka bus vykdoma pagal psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimų aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1522. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. ISAK-2512 redakcija).

Darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į suteiktą  kvalifikacinę kategoriją bei darbo stažą ( „LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“ 2017-01-17 Nr. XIII-198 ir jo pakeitimai).

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija.
 • Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.
 • Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Gebėjimas planuoti, inicijuoti, derinti, dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose.
 • Gebėjimas  bendrauti su mokiniais ir jų tėvais, bendradarbiauti su mokytojais, kitais švietimo pagalbos specialistais.
 • Pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.

Privalumai: pedagoginio darbo ugdymo įstaigoje patirtis, gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus mokiniais, komunikabilumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti komandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.

Dokumentai:

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu iki 2019 m. balandžio 12 dienos arba atvykstant į įstaigą.

Kontaktai:  rudiskiumok@gmail.com, tel. 852857225

Adresas: Trakų g.71, Rūdiškės, Trakų r.