Laisvos darbo vietos

Trakų r. Rūdiškių gimnazija siūlo darbą psichologui (0,5 etato).

Atranka bus vykdoma pagal psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimų aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1522. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. ISAK-2512 redakcija).

Darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į suteiktą  kvalifikacinę kategoriją bei darbo stažą ( „LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“ 2017-01-17 Nr. XIII-198 ir jo pakeitimai).

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija.
 • Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.
 • Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Gebėjimas planuoti, inicijuoti, derinti, dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose.
 • Gebėjimas  bendrauti su mokiniais ir jų tėvais, bendradarbiauti su mokytojais, kitais švietimo pagalbos specialistais.
 • Pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.

Privalumai: pedagoginio darbo ugdymo įstaigoje patirtis, gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus mokiniais, komunikabilumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti komandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.

Dokumentai:

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu iki 2019 m. balandžio 12 dienos arba atvykstant į įstaigą.

Kontaktai:  rudiskiumok@gmail.com, tel. 852857225

Adresas: Trakų g.71, Rūdiškės, Trakų r.

 

Trakų r. Rūdiškių gimnazija priims į  darbą patalpų valytoją

Darbo krūvis – 1 etatas, sutartis – neterminuota (nustatomas išbandymo laikotarpis), darbo užmokestis –  LR Vyriausybės nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA), D lygio pareigybė.

Reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, be žalingų įpročių.

Valytojas turi žinoti ir išmanyti:

 1. valomų patalpų tipus ir paskirtį;
 2. pagrindinius apsaugos nuo elektros būdus;
 3. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą;
 4. kompiuterinės įrangos valymo būdus;
 5. patalpų valymo būdus ir inventorių;
 6. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;
 7. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones;
 8. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
 9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

Pretendentai pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pildoma vietoje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Sveikatos pažymėjimas- leidimas dirbti.
 5. Rekomendacija iš buvusio darbdavio (privalumas).
 6. Pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami iki 2019 m. gruodžio 23 d. 12.00 val., adresu: Trakų  g. 71, Rūdiškės.

Administracija