Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymas

2018 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis