Vaikų gerovės komisija

 1. Rima Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
 2. Leonard Tunevič, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (komisijos pirmininko pavaduotojas);
 3. Jelena Ignatovič, gimnazijos direktorė (narė);
 4. Danuta Voronovič, socialinė pedagogė (narė);
 5. Irena Eikšto, logopedė, spec. pedagogė (narė);
 6. Angelina Jalynskaja, rusų kalbos mokytoja (narė);
 7. Inesa Audenienė, mokytojo padėjėja (narė);
 8. Dainora Garbštienė, 3b klasės vadovė (narė);
 9. Vita Patinskienė, IVa klasės vadovė (narė);
 10. Loreta Kumparskienė, 7a klasės vadovė (narė);
 11. Kristina Urbanovič, sveikatos priežiūros specialistė (narė);
 12. Edita Vorobjovienė, tėvų atstovė, (narė);
 13. Filomena Grambienė, pradinio ugdymo mokytoja (komisijos sekretorė).

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos VGK narių darbo sričių pasiskirstymas

Tyrimas ,,Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė gimnazijoje“

Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos VGK darbo reglamentas

2018-2019 m. m. VGK planas