Vaikų gerovės komisija

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Rima Kazlauskienė

Vaiko gerovės komisijos sekretorė

Filomena Grambienė

Vaiko gerovės komisijos nariai

Jelena Ignatovič

Irena Eikšto

Inesa Audenienė

Dainora Garbštienė

Vita Patinskienė

Loreta Kumparskienė

Angelina Jalynskaja

Elena Červiak

Kristina Urbanovič

Vaiko gerovės komisijos gimnazijos mokinių tėvų atstovė

Natalija Petrovskaja

 

 

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos VGK narių darbo sričių pasiskirstymas

Tyrimas ,,Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė gimnazijoje“

Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos VGK darbo reglamentas

2018-2019 m. m. VGK planas