Olweus (Opkus) programa

Siekiant aukštos kokybės ir gerų rezultatų smurto ir patyčių prevencijos darbe bei kuriant gerą psichologinį klimatą, mokykloje 2015- 2016 m. m. sėkmingai vykdyta Olweus patyčių prevencijos programa. Vadovaujantis Olweus programos principais, gimnazijoje sukurta prevencinio darbo sistema, kuri integruota į bendrą mokyklos veiklą. Visa gimnazijos bendruomenė įgijo žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti, veiksmingai stabdyti ir suvaldyti patyčias. Tyrimais nustatyta, kad per metus laiko mokykloje 20 % sumažėjo patyčių patyrimas, tačiau atskirose klasėse nežymiai padaugėjo mergaičių ir berniukų patiriamų patyčių bei besityčiojančių skaičius.  Siekiant užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programoje taikomų priemonių tęstinumą,  gimnazija įsipareigoja toliau vykdyti smurto ir patyčių prevencinę programą ,,Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimą mokykloje“ ( OPKUS), skatinti mokinius, mokytojus ir mokinių tėvus (globėjus/ rūpintojus) bendradarbiauti,  kurti saugią aplinką, apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto.

 Olweus mokinių apklausa apie patyčias

2018- 2019 m. m. MSG susirinkimų grafikas

2018-2019 m. m. mokytojų ir techninio personalo budėjimo grafikas

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo koordinacinė darbo grupė

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) 2018-2019 m. m. veiklos plano papildymas

2018- 2019 m. m. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) veiklos planas

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos reagavimo į smurto ar patyčių situacijas planas

Trakų r. Rūdiškių gimnazija įvykio fiksavimo lapas

Mokytojų ir techninio personalo budėjimo grafikas pagal Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą ( Opkus)

MSG susirinkimų 2017- 2018 m. m. grafikas

Olweus apklausa. Atlikta 2017 m. lapkričio mėn.