Pedagogai

  Vardas, pavardė Dalykas, kategorija
1. Marija Krutikovienė Matematikos, inf. technologijų  vyr. mokytoja
2. Loreta Masienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
3. Zita Bartkevičienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
4. Vita Patinskienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
5. Danuta Voronovič Soc. pedagogė, etikos mokytoja
6. Loreta Kumparskienė Anglų k.  mokytoja metodininkė
7. Nina Mickevičienė Anglų k. mokytoja metodininkė
8. Diana Šeštokienė Anglų k. mokytoja metodininkė pradinėse klasėse
9. Bronė Aliukonienė Žm. saugos, etikos vyr. mokytoja
10. Stanislava Tarailienė Matematikos mokytoja metodininkė
11. Alina Sašenko Matematikos mokytoja metodininkė
12. Miroslava Aziulevičienė Inf. technologijų  mokytoja metodininkė, matematikos vyr. mokytoja
13. Galina Šiliajeva pavaduojanti mokytoja
14. Stanislava Jurgelevičienė Biologijos vyr. mokytoja
15. Violeta Bakšienė Geografijos mokytoja metodininkė
16. Agnė Leščinskytė Chemijos mokytoja
17. Sofija Krisenel Fizikos vyr. mokytoja
18. Virginijus  Teišerskas Istorijos vyr. mokytojas
19. Elena  Červiak Istorijos mokytoja metodininkė
20. Vilima Klimaikienė Choreografijos vyr. mokytoja
21. Vladimiras Sašenko Muzikos  vyr. mokytojas
22. Aurimas Šarapajevas Kūno kultūros mokytojas
23. Džiuljeta  Slavinskienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
24. Alvydas Masys Dailės vyr. mokytojas
25. Alvydas Buja Technologijų vyr. mokytojas
26. Edita Vilčevskaja Technologijų mokytoja metodininkė
27. Rasuolė Tatjana Vaškevičienė Tikybos vyr. mokytoja
28. Jolanta Dulskienė Pradinių klasių  mokytoja metodininkė
29. Filomena Grambienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
30. Danguolė Petkelienė Pradinių klasių  vyr. mokytoja
31. Angelina Jalynskaja Rusų k. mokytoja
32. Lilija Butkevičienė Pradinių klasių  mokytoja metodininkė
33. Dainora Garbštienė Pradinių klasių mokytoja
34. Laima Sinkevičienė Neformaliojo švietimo vadovė
35. Stefa Stanišauskienė Pradinių klasių  vyr. mokytoja

Rd_66_kol_25vnt