Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas 2017 m.
vidutinis darbo užmokestis
2018 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Direktoriaus pavaduotojas 1142  € 1219 €
Mokytojas 668 € 1050 €
Mokytojų padėjėjai 380 € 400 €
Kiti pedagoginiai darbuotojai 693 € 701 €
Kultūros darbuotojas 522 €  530 €
Virėja 417 € 424 €
Valytoja 380 € 400 €
Budėtojas 380 €  400 €
Vairuotojas 510 € 531 €