Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas 2018 m.
vidutinis darbo užmokestis
2019 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis
Direktoriaus pavaduotojas 1219  € 1598 €
Mokytojas 1050 € 1350 €
Mokytojų padėjėjai 400 € 570 €
Kiti pedagoginiai darbuotojai 701 € 1085€
Kultūros darbuotojas 530 €  692 €
Virėja 424 € 635 €
Valytoja 400 € 555 €
Budėtojas 400 €  555 €
Vairuotojas 531 € 795 €