Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų I ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2019 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2019 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita

2018 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita tęsinys

2018 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2018 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita tęsinys

2018 metų III ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2018 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2018 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų II ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2018 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2018 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų I ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2018 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2018 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Metinė finansinės būklės ataskaita 

Metinė finansinės būklės ataskaita tęsinys

Metinė pinigų srautų ataskaita

Metinė pinigų srautų ataskaita tęsinys

Metinė veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų IV ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2017 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2017 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

2017 metų III ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2017 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2017 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų II ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2017 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2017 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų I ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2017 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2017 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Metinė finansinės būklės ataskaita

Metinė finansinės būklės ataskaita tęsinys

Metinė pinigų srautų ataskaita

Metinė pinigų srautų ataskaita tęsinys

Metinė veiklos rezultatų ataskaita

2016 metų IV ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2016 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2016 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2016 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita tęsinys

2016 metų II ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2016 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2016 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 metų I ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2016 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2016 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2016 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Metinė finansinės būklės ataskaita

Metinė pinigų srautų ataskaita

Metinė veiklos rezultatų ataskaita

2015 metų IV ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2015 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2015 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 metų III ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2015 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2015 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 metų II ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2015 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2015 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 metų I ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2015 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2015 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita