Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2020 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2020 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 metų IV ketvirčio pinigų srauto ataskaita

2019 metų IV ketvirčio pinigų srauto ataskaita tęsinys

2019 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2019 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita tęsinys

2019 metų III ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2019 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2019 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 metų II ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2019 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2019 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 metų I ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2019 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2019 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita

2018 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita tęsinys

2018 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2018 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita tęsinys

2018 metų III ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2018 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2018 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų II ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2018 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2018 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų I ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2018 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2018 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Metinė finansinės būklės ataskaita 

Metinė finansinės būklės ataskaita tęsinys

Metinė pinigų srautų ataskaita

Metinė pinigų srautų ataskaita tęsinys

Metinė veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų IV ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2017 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2017 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

2017 metų III ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2017 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2017 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų II ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2017 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2017 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų I ketvirčio 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

2017 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų

2017 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita