Planavimo dokumentai

2020 m. veiklos planas

2019-2021 m. m. ugdymo plano priedai

Socialinės pedagogės veiklos planas

Sveikatos priežiūros specialistės darbo veiklos planas

Seniūnų sueigos veiklos planas

2019 m. bibliotekos veiklos planas

Strateginis planas

2016-2018 m. m. vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo pasiūla

Gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas