Naudingos nuorodos

AIKOS (Atvira informavimo, orientavimo ir konsultavimo sistema)

Europass

Aktuali informacija stojantiesiems 2018

Aktuali informacija stojantiesiems 2019

Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt

Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt

Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. forumas. Nuorodos – www.kurstoti.lt

Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt

Informacija apie galimybę studijuoti toliau – www.kurstudijuoti.lt

Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – www.tinklas.lt

Lietuvos darbo biržos svetainė – www.ldb.lt

Valstybinė jaunimo reikalų taryba – www.jrd.lt