Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas

 

Gimnazija dalyvauja šiuose projektuose:

„Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

I etapas                       2016-2017 m. m.

Projekto II etapas       2017-2018 m. m.

Smurto ir patyčių prevencinės veiklos projektas OPKUS (OLWEUS kokybės užtikrinimo sistema)   2017-2019 m.

Nuo 2016 m. vykdoma tarptautinė programa Dofe.

VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro“  projektas „Gyvenu laisvai!”   2015-2018 m.

UPC projektas „Pažink valstybę“.    2017-2019 m.

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“   2017-2019 m.

Projektas „Mąstau, veikiu – mokausi“      2017-2018 m. m., 2018-2019 m. m.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro prevencinis projektas VEIK (vaiko emocijų išraiškos kontrolė) pradinių klasių mokiniams   2018-2019 m. m.